Finálové kolo Peta Cupu 2020


Přehled a bližší informace pro závěrečné finálové kolo Peta Cupu 2020

 

Finálové kolo proběhne jako samostatná akce subjektu Jezdecký klub Peta.cz za spolupráce s areálem Jezdecké Centrum Jičín – Sedličky,
kde se i v letošní sezóně bude konat POHÁR ČESKÉHO RÁJE 2020. Obě tyto jezdecké akce jsou již součástí jezdeckého kalendáře v systému JIS (tedy jako schválená akce ČJF).

V průběhu závodního dne proběhnou veškeré soutěže jako otevřené, čili i pro jezdce, kteří nesplňují podmínky kvalifikace do seriálu
(tzn. být narozeni v letech 2002-2012). Jedinou podmínkou tak zůstává pouze platné členství u ČJF (jezdecká licence či uhrazení členského příspěvku čjf / tento nahradil dřívější hobby karty). Dekorování jednotlivých soutěží proběhnou v rámci celého startovního pole.

Na programu budou soutěže pro nejmenší – Ukázka dovedností (s vodičem i bez), přes finálová kola na dříve zmíněných úrovních „křížkový parkur do 50 cm“, „60“, „70“, „80“ cm. V rámci seriálu nebude chybět ani doplňková kategorie (19+) Oldies ride 2020 (informace o tomto doplňkovém projektu naleznete v následujícím příspěvku).

Typy soutěží a stupnice hodnocení zveřejníme po odsouhlasení návrhu ze strany čjf.

4. finálové kolo + vyhlášení celkových výsledků

30.8.2020 Jičín – Sedličky 74, JEZDECKÉ CENTRUM JIČÍN

Propozice naleznete po schválení a zařazení akce čjf zde
(otevře se kalendář JIS v novém okně prohlížeče)

  • V tomto kole bude počet „dobrých bodů“, které bude možné v rámci 4. kola získat, zdvojnásoben!Bude tedy zde vysoká šance pro jezdce, kterým se dosud příliš nedařilo, zaútočit na nejvyšší příčky či naopak potvrdit své průběžné pořadí v celkových výsledcích.
  • Celkové výsledky budou součtem získaných bodů za všechna 4 kola seriálu, čili 3 kola předchozí + 1 závěrečné kolo za dvojnásobek.
  • Po skončení všech rámcových soutěží dne proběhne celkové vyhlášení vítězů a umístěných (dekorování se bude účastnit celá TOP 6) v seriálu rok 2020, pro každou věkovou kategorii zvlášť. Začneme kategorií nejmladších účastníků na pony.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Vítězem či dalšími umístěnými v rámci celého seriálu se mohou stát pouze ti jezdci, kteří se osobně dostaví na finálové kolo do Jičína. Pakliže jezdec na dekorované pozici nebude přítomen, nahradí tuto pozici po něm následující jezdec celkového pořadí. Chápeme možnou neúčast v soutěžích ze zdravotních důvodů, ať už se týká jezdce či koně, a proto dáváme možnost vedoucím jezdcům, aby se prezentovali na věži rozhodčích v den závodů – alespoň jako „diváci“, že osobně přítomni jsou, i když bez koňských parťáků.
V takovém případě dekorováni budou.

Na ceny a floty nevzniká právní nárok, pořadatel seriálu si vyhrazuje právo změny.

V závěru dne proběhne i vyhlášení výsledků Oldies Ride 2020, která byla určená pro skupinu jezdců 19+ (19xx-2001),
NOVĚ bez omezení obtížnosti parkuru. Je tedy otevřena možnost účasti již od křížků do 40 cm až po soutěž stupně 90/100 cm,
na kterých bude možné získávat body do celkového hodnocení v oddělené kategorie pro jezdce nad 19 let.

Počet dekorovaných účastníků finále bude min 25% ze všech startujících. Pro prvních 6 umístěných jezdců celkového vyhodnocení budou připraveny hodnotné věcné ceny a floty. Počet dekorovaných účastníků koňmo, bude max 6. Další umístění budou, v rámci bezpečnosti, dekorováni pod věží bez koně.

Čestné kolečko si v případě zájmu mohou odběhnout všichni dekorovaní, i ti bez koně 🙂

Prosíme účastníky finálového kola (a následného dekorování), nechť si připraví s sebou náhradní oblečení 🙂
Těšíme se na Vás!

Napsat komentář