Květoslava Radičová
HLAVNÍ PARTNER FINÁLOVÝCH SOUTĚŽÍ PETA CUPU 2019 Společnost YESBECK nabízí komplexní služby péče o Váš vůz. Nejžádanější službou se pro rok 2019 bezpochybně stává šetrné čištění kompletního interiéru a exteriéru osobních i užitkových automobilů. V nabídce jsou hned 4 čistící programy (Standard, Comfort, Premium a Exclusive) pro osobní vozy, SUV […]

YESBECKHLAVNÍ PARTNER FINÁLOVÝCH SOUTĚŽÍ PETA CUPU 2019 O společnosti  Česká personální agentura, která si zakládá na neformální a rodinné kultuře. Na trhu od roku 2007 s více než 220 zaměstnanci. Předností je právě střední velikost firmy, pro kterou je zákazník až na prvním místě. Ke každé zakázce je přistupováno individuálně, […]

DAHA-REAL.cz – Otevře dveře kariéřeTřetím z vážených sponzorů, podporující skokový hobby seriál je server HorseForum.cz Horse Forum je jedním z portálů zastřešující platformy Tectum Forum (komunitní, tématicky zaměřené inzertní portály). Proč FO­RUM? Ve starém Římě se tak označovalo mís­to pro ve­řej­ná vy­stou­pe­ní, středisko obchodního, spo­le­čen­ské­ho a po­li­tic­ké­ho ži­vo­ta (náměstí, tržiště). Por­tá­ly plat­for­my Tectum Fo­rum mají díky so­fis­ti­ko­va­né­mu sys­té­mu […]

Horse Forum by TectumDalším z vážených sponzorů skokového hobby seriálu je společnost Cerea, a.s. Cerea, a.s., je díky dlouhodobé tradici v obchodu s obilovinami a olejninami významným partnerem zemědělců na agrárním trhu v České republice. Společnost provádí nákup, posklizňovou úpravu, následné skladování a prodej zemědělských, rostlinných komodit. Ve vlastních skladech disponuje kapacitou 450 […]

Cerea, a.s.