Finálové kolo Peta Cupu 2019


Přehled a bližší informace pro závěrečné finálové kolo Peta Cupu 2019

Finálové kolo proběhne jako samostatná akce subjektu Peta.cz, z.s. v areálu JK Horky nad Jizerou, vedle fotbalového hřiště,
kde se v minulosti tradičně pořádaly skokové závody. Tato akce bude po odsouhlasení rovněž součástí jezdeckého kalendáře
v systému JIS (tedy jako schválená akce ČJF).

V průběhu závodního dne proběhnou veškeré soutěže jako otevřené, čili i pro jezdce, kteří nesplňují podmínky kvalifikace do seriálu
(tzn. být narozeni v letech 2001-2011). Jedinou podmínkou tak zůstává pouze platná registrace u ČJF (jezdecká licence či uhrazení členského příspěvku čjf / tento nahradil dřívější hobby karty). Dekorování jednotlivých soutěží proběhnou v rámci celého startovního pole.

Na programu budou soutěže pro nejmenší – Jízda zručnosti, ukázka dovedností v podobě křížkového parkurudo 40 cm (s vodičem i bez), přes finálová kola na dříve zmíněných úrovních „50“, „60“, „70“, „80“ cm, až po soutěž 90/100 v rámci doplňkové kategorie Oldies ride, s ohledem na povrch bude připravena také soutěž hobby Mini-Maxi (u kterého bude rozhodujícím faktorem počasí).

Typy soutěží a stupnice hodnocení zveřejníme po odsouhlasení návrhu ze strany čjf.

 

4. finálové kolo – POZOR ZMĚNA!

31.8.2019     HORKY NAD JIZEROU

Propozice naleznete po schválení a zařazení akce čjf zde

V tomto kole bude počet „dobrých bodů“, které bude možné v rámci 4. kola získat, zdvojnásoben!
Bude tedy zde vysoká šance pro jezdce, kteří se doposud neúčastnili předešlých kol nebo se jim dosud příliš nedařilo, zaútočit na nejvyšší příčky či naopak potvrdit své průběžné pořadí v celkových výsledcích.

Celkové výsledky budou součtem získaných bodů za všechna 4 kola seriálu, čili 3 kola předchozí + 1 závěrečné kolo za dvojnásobek.
Tudíž ani současná pozice průběžně vedoucích jezdců v jednotlivých žebříčcích rozhodně není konečná. Abychom naše účastníky trochu napínali alespoň při vyhlášení celkového vyhodnocení, budou soutěže tohoto dne hodnoceny v rámci celku, čili v rámci otevřených soutěží a z celého startovního pole. Z těchto výsledků budou následně vygenerována pořadí účastníků seriálu a jim přiřazeny dobré body (zdvojnásobené).

Po skončení všech rámcových soutěží proběhne celkové vyhodnocení a vyhlášení vítězů seriálu pro rok 2019,
pro každou věkovou kategorii zvlášť. Začneme kategorií nejmladších účastníků.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Vítězem či dalšími umístěnými v rámci celého seriálu se mohou stát pouze ti jezdci, kteří se osobně dostaví na finálové kolo do Horek nad Jizerou. Pakliže jezdec na dekorované pozici nebude přítomen, nahradí tuto pozici následující jezdec celkového pořadí. Chápeme možnou neúčast v soutěžích ze zdravotních důvodů, ať už se týká jezdce či koně, a proto dáváme možnost současně vedoucím jezdcům, aby se prezentovali na věži v den závodů alespoň jako „diváci“, že přítomni jsou, i když bez koňských parťáků.
V takovém případě dekorovaní budou.

Na ceny a floty nevzniká právní nárok, pořadatel seriálu si vyhrazuje právo změny.

V závěru dne proběhne i vyhlášení výsledků Oldies Ride 2019, která byla určená pro skupinu jezdců 19+ (19xx-2000),
na výšce obtížnosti 90/100 cm.

Počet dekorovaných účastníků finále bude min 25% ze všech startujících. Pro prvních 5 umístěných jezdců celkového vyhodnocení budou připraveny hodnotné věcné ceny a floty. Počet dekorovaných účastníků koňmo, bude max 5. Další umístění budou, v rámci bezpečnosti, dekorováni pod věží bez koně.

Čestné kolečko si v případě zájmu mohou odběhnout všichni dekorovaní, i ti bez koně 🙂

Prosíme účastníky finálového kola (a následného dekorování), nechť si připraví s sebou náhradní oblečení 🙂
Těšíme se na Vás!

Přejeme hodně štěstí a těšíme se na Vaši účast. Tým Peta.cz

Napsat komentář