Doplňková soutěž pro kategorii 19+ neboli „Oldies ride 2019“


OLDIES RIDE 2019 – doplňková soutěž pro jezdce 18+

Kvalifikační podmínky pro jezdce:

 • účastnit se mohou jezdci registrovaní v systému čjf (hobby karta nebo jezdecká licence)
 • účastnit se mohou jezdci rokem narození do 2000 (rozhodující je kalendářní rok, konkrétní den či měsíc nehraje roli),
 • účastnit se mohou jezdci, splňující obě výše uvedené podmínky, a to reprezentující subjekt sídlící v jakémkoliv kraji – bez omezení

 

Pravidla seriálu:

 • Tento seriál se pojede jako doplňková soutěž Peta Cupu 2019, přičemž poslední kolo bude zároveň kolem finálovým a to jak pro účastníky Peta Cupu 2019, tak i pro účastníky Oldies ride 2019. V kvalifikačních kolech Peta Cupu 2019 budou i jezdci 18+ sbírat “dobré body”. Jejich konečný výsledek tak bude součtem bodů ze všech kol. Ve finálovém kole se navíc bude soutěžit o dvojnásobný počet bodů, oproti kolům předchozím.
 • Do výsledků se budou započítávat body získané v soutěžích stupně “90” a “100” cm. Popřípadě dvoufázové soutěže na úrovních “90/100”, “100/100” cm. Bodové hodnocení jednotlivých soutěží naleznete uvedené níže.
 • Celkové vyhlášení bude probíhat po ukončení posledního (čili finálového) kola. V případě účasti vyšší než 50 jezdců, bude i celkové vyhodnocení rozděleno na dvě kategorie. Kategorie (Beginner – jezdci s hobby licencí a Golden – jezdci s jezdeckou všeobecnou licencí).
 • Pokud bude jezdec startovat s více koňmi v jedné soutěži, bude mu vždy započítán pouze jeden nejlepší výsledek. V jednom závodním dni budou jezdci započteny tedy max. 2 nejlepší výsledky. Výsledek, který se nebude započítávat, bude vyškrtnut bez náhrady

  Přehled a bližší informace pro kvalifikační kola Oldies ride 2019

   

  Termíny a místa jsou prozatím orientační. Podrobné informace budeme postupně aktualizovat podle výsledků jednání s jednotlivými areály.

  Tato kvalifikační kola proběhnou jako dodatek k soutěžím vypsaných areálem. Řídí se tedy propozicemi uvedenými v systému JIS (ČJF).
  Každý účastník zvolí dle svých možností vhodný stupeň obtížnosti, po odjetí posledního účastníka dané soutěže proběhne dekorování z celého startovního pole (klasické dekorování organizované pořadatelským subjektem) a následně proběhne dekorování druhé, již pouze z účastníků Peta Cupu, kteří splňují kvalifikační podmínky pro zařazení do seriálu. V praxi budou tedy k jedné soutěži dvě dekorování.

   


  1. kvalifikační kolo 

  19.5.2019      Stará Boleslav, potvrzena spolupráce

  Propozice naleznete zde
  (otevře se kalendář JIS v novém okně prohlížeče)

   

  2. kvalifikační kolo

  1.6.2019      Kolín

  Propozice naleznete zde
  (otevře se kalendář JIS v novém okně prohlížeče)

   

  3. kvalifikační kolo !

  6.7.2019      Čakovičky – Nová Ves, potvrzena spolupráce

  Propozice naleznete zde
  (otevře se kalendář JIS v novém okně prohlížeče)

   

  Přehled a bližší informace pro závěrečné finálové kolo Oldies ride 2019

   

  Toto finálové kolo proběhne jako samostatná akce subjektu Peta.cz, z.s., za spolupráce s Alenou Brixí – kontaktní osoba za partnerský areál JK Sobotka. Tato akce bude po dořešení termínu rovněž součástí jezdeckého kalendáře v systému JIS (tedy jako schválená akce ČJF).

  V průběhu závodního dne proběhne několik otevřených soutěží i pro jezdce, kteří nesplňují podmínky kvalifikace do výsledků seriálu.
  Jedinou podmínkou tak zůstává pouze platná registrace u ČJF (jezdecká licence či hobby karta). Na programu budou soutěže pro nejmenší – od křížkového parkuru (s vodičem i bez), přes finálová kola Peta Cupu 2019, na dříve zmíněných úrovních „50“, „60“, „70“, „80“ cm, dále finálové soutěže Oldies ride 2019 na úrovních „90“, „100“ cm až po hobby Mini-Maxi. Typy soutěží a stupnice hodnocení budeme projednávat na nejbližším zasedání v JK Sobotka.

   

  Finálové kolo 

  sobota 31.8.2019 Horky nad Jizerou
  Propozice naleznete po schválení akce zde

   

  V tomto kole bude počet „dobrých bodů“ oproti minulým kolům zdvojnásoben. Bude tedy zde vysoká šance vylepšit či umocnit své pořadí v celkové tabulce, která budou součtem získaných bodů ve všech vypsaných kolech.

  Po skončení rámcových soutěží Peta Cupu 2019 (křížky – „80“ cm), proběhne celkové vyhodnocení a vyhlášení vítězů 3 věkových kategorií pro rok 2019, následně budou probíhat soutěže v rámci Oldies ride 2019 („90/100“ cm) a v případě zájmu (min. 5 jezdců) hobby Mini-maxi (zde bude rozhodující počasí a povrch z důvodů bezpečnosti).
  Následně proběhne celkové vyhodnocení seriálu pro tuto kategorii a vyhlášení vítězů Oldies ride 2019
  (popřípadě pro každou kategorii zvlášť, nejprve Beginner, následně Golden).

  Počet dekorovaných účastníků bude min 25% ze všech startujících.
  Počet dekorovaných účastníků na koni bude max 5, další umístění budou, v rámci bezpečnosti, dekorování pod věží bez koně.

  Čestné kolečko si v případě zájmu mohou odběhnout všichni dekorovaní, i ti bez koně 🙂

  „Jezdec, který není milován koněm, daleko nedojede.“ (gruzínské přísloví)

Napsat komentář