Cerea, a.s.


Dalším z vážených sponzorů skokového hobby seriálu je společnost Cerea, a.s.

Cerea, a.s., je díky dlouhodobé tradici v obchodu s obilovinami a olejninami významným partnerem zemědělců na agrárním trhu v České republice. Společnost provádí nákup, posklizňovou úpravu, následné skladování a prodej zemědělských, rostlinných komodit. Ve vlastních skladech disponuje kapacitou 450 000 tun.

Komplexnost služeb se zárukou kvality
Cerea, a.s., nabízí následující produkty a služby:

 • Komodity rostlinného původu – obilniny (pšenice a žito potravinářské i krmné, ječmen sladovnický a krmný, oves, triticale, kukuřice), olejniny (řepka, slunečnice, hořčice, mák, len, sója), luskoviny (hrách)
 • Krmné směsi (drůbež, prasata, skot, koně, ryby, králíci, bažanti, křepelky) a krmné komponenty (lihovarnické výpalky, pokrutiny, řepkové  šroty, sójové šroty)
 • Osiva – kukuřice, luskoviny, jarní a ozimé obiloviny, olejniny, pícniny a ostatní plodiny
 • Agrochemikálie – mořidla, fungicidy, herbicidy, insekticidy, mořidla, akaricidy, rodenticidy, moluskocidy a další registrované přípravky na ochranu rostlin
 • Hnojiva – draselná, dusíkatá, dusíkatá se sírou, fosforečná, hořečnatá, vápenatá, kombinovaná
 • Zemědělská technika – Amazone, Berthoud, Case, Steyr, Kuhn, Simba Great Plains, McDon, Pichon
 • Stavební technika – CASE
 • Prodejny hospodářské potřeb
 • Komodity živočišného původu – zvířata
 • PHM (biopaliva, ekodiesel, maziva, ostatní oleje, topné oleje), uhlí, soli
 • Služby – aplikační agroslužby pro zemědělce, skladování hnojiv, skladování zemědělských komodit, servis motorových vozidel

Společnost Cerea, a.s. poskytla do finálového kola seriálu celkem 10 ks pytlů s krmivem (20kg balení Hobby granulí pro koně).

Jmenovitý seznam cen bude uveřejněn před konáním finálového kola.
Přímý odkaz naleznete zde (webová stránka se otevře v novém okně)

Napsat komentář