Pravidla a podmínky Peta Cup 2023


Nikolas Franc a Bart 27

 

Kvalifikační podmínky pro jezdce:

 

 • účastnit se mohou jezdci registrovaní v systému čjf (členství čjf pro hobby nebo platná jezdecká licence čjf)
 • účastnit se mohou jezdci rokem narození od 2005 – 2015 (rozhodující pro rozřazení je kalendářní rok, konkrétní den či měsíc nehraje roli),
  pozn.: mladší jezdci (tzn. ročníky 2012-2015) mohou, dle současných pravidel čjf, startovat v rámci seriálu pouze na pony!
 • účastnit se mohou jezdci, splňující obě výše uvedené podmínky, a to reprezentující subjekt čjf sídlící v jakémkoliv kraji – bez omezení.

  D
  oplňující informace k účasti: 
 • není nutná žádná registrace či poplatek k účasti v seriálu, budou automaticky zahrnuti všichni jezdci, splňující výše uvedené kvalifikační podmínky a účastnící se alespoň jednoho z uvedených kol.

 

Pravidla seriálu:

  • Tento seriál se pojede jako 4 kolová soutěž, přičemž poslední 4. kolo bude zároveň kolem finálovým.
  • V prvních třech kolech budou jezdci sbírat “dobré body”. Jejich konečný výsledek tak bude součtem bodů ze všech 4 kol.
   Ve finálovém kole se navíc bude soutěžit o dvojnásobný počet bodů, oproti kolům předchozím.
  • Do výsledků se budou započítávat body získané v soutěžích stupně “50”, “60”, “70”, a “80” cm. Popřípadě dvoufázové soutěže na úrovních “50/60”, “60/70”, “70/80” a “80/90” cm. Bodové hodnocení jednotlivých soutěží naleznete uvedené níže.
   pozn.: Soutěže nižší či vyšší úrovně mohou býti, pořadatelem, obodovány mimořádným paušálním ziskem. Tzn. že bude předem určen počet bodů, které získají všichni jezdci v dané soutěži. Čili bez ohledu na výsledek a celkovou výsledkovou listinu (pro danou soutěž) obdrží každý jezdec totožný počet bodů, za 1 start. Např. „Křížky do 50 cm“ (s vodičem i bez) budou bodovány 5 dobrými body, pro všechny účastníky. V kolech kvalifikačních je tato možnost i u soutěží vyšší úrovně, stejným způsobem.
  • Pokud bude jezdec startovat s více koňmi v jedné soutěži, bude mu vždy započítán pouze jeden nejlepší výsledek. V jednom závodním dni budou jezdci započteny pouze dva nejlepší výsledky (nejvíce bodované) z různých stupňů obtížnosti. pozn.: Výsledek, který se nebude započítávat, bude vyškrtnut bez náhrady
  • Celkové vyhlášení bude probíhat po ukončení posledního (čili finálového) kola. Veškeří zúčastnění jezdci se rozdělí dle věkových kategorií (kategorie uvedené níže) a v každé kategorii se tak vítězem stane jezdec s největším počtem “dobrých bodů”, získaných během celého seriálu.
  • Vyhlášení celkových vítězů a umístěných v jednotlivých kategoriích proběhne pouze z účastníků finále, s ohledem na celkový bodový stav (minimální požadavek tedy 1 kvalifikační kolo + finále). Pakliže by se vedoucí jezdec, po prvních 3 kolech, neúčastnil kola finálového, bude jeho výsledek vyškrtnut a jezdci umístění za ním se posunou na vyšší příčku.

   Věkové kategorie:

  • I. Jezdci na pony – mladší (8 – 12 let), ročníky: 2011 – 2015
  • II. Jezdci na pony – starší (13 – 16 let), ročníky: 2007 – 2010
  • III. Děti – velcí koně (11 – 14 let), čili ročníky: 2009 – 2012
  • IV. Junioři (15 – 18 let), ročníky: 2005 – 2008
   (pozn.: Jezdci 17 a 18 let (včetně), startující na pony budou zařazeni do kategorie IV)

   Oldies Ride 2023

   A nemůžeme ani letos opomenout samostatnou, avšak doplňkovou kategorii Oldies Ride 2023.
   Ta by mohla zajímat všechny jezdce 19+, pro které platí stejné bodové hodnocení i pravidla,
   vyjma věkového rozdělení do kategorií. Tím, že je kategorie samostatná, neovlivní žádným způsobem
   bodové zisky našich mladých jezdců. A zároveň dává možnost i starším sourozencům, rodičům či
   prarodičům přijet změřit síly s naším dorostem, seznámit mladé koně s různými areály v rámci
   Středočeského kraje či si jen zpříjemnit víkend do přátelského kolektivu s možnou účastí.


   Termíny kvalifikačních kol:

   1.kolo:        9.4.2023    Sobotka ⇒ POZOR ZMĚNA!
   Z důvodů nepřízně počasí termín přesunut!
   1.kolo       30.4.2023    Sobotka
   2.kolo:         6.5.2023   Horky nad Jizerou
   3.kolo:       16.7.2023   Stará Boleslav

   Termín finálového 4. kola:
   FINÁLE      27.8.2023   Equus Kinsky – Hradištko (u Sadské)

  • Ukázky jezdeckých dovedností jsou vždy ohodnoceny 5 dobrými body, bez ohledu na výsledek.
  • U vybraných kvalifikačních kol, na vyšší úrovni obtížnosti, než jsou vypsané soutěže Peta Cupu 2023, platí rovněž bodový zisk 5 dobrých bodů.
   Např. 1.kolo v Sobotce, kde je možno se účastnit soutěže do 100 cm.

Napsat komentář